พวงหรีด ทําบุญ

พวงหรีด ทําบุญ

พวงหรีด ทําบุญ  aorest

พวงหรีด ทําบุญ ใครเดินทางสายบุญ ชอบทำบุญ และกำลังมองหาพวงหรีดแสดงความอาลัย หรีด ณ วัด มีสินค้าใหม่มานำเสนอ เป็นวิธีที่จะทำให้คนที่ซื้อได้ทั้งแสดงความอาลัย และได้ทำบุญในเวลาเดียวกัน นั่นคือพวงหรีดกระดาษรีไซเคิล โดยเราได้เข้าร่วมเป็นหรีดแทนบุญ ในการเป็นตัวแทนโปรโมตสินค้าและจัดจำหน่าย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะเข้าสู่มูลนิธิที่คุณสามารถเลือกบริจาคได้ การที่หรีด ณ วัด เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของมูลนิธินี้ก็เพราะเราต้องการขับเคลื่อนสังคมด้วยการให้ และการให้ของเราจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

@Aorest