พวงหรีดวัดธาตุทอง

พวงหรีดวัดธาตุทอง

พวงหรีดวัดธาตุทอง

พวงหรีดวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง … วิกิพีเดีย
ที่อยู่: 1325 ถ. สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย
เวลาทำการ:
เปิด ⋅ ปิด 22:00 น.
โทรศัพท์: +66 2 391 9616
เจ้าอาวาส: พระราชวรญาณโสภณ
ที่ตั้ง: ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อสามัญ: วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
พระพุทธรูปสำคัญ: พระพุทธสัพพัญญู; พระพุทธอภิบาลปวงชน; พระพุทธชินราชจำลอง

@Aorest