พวงหรีดคือ

พวงหรีดคือ

พวงหรีดคือ ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ

จัดทำ พวงหรีดคือ ด้วยความประณีตบรรจง เพื่อให้ถูกใจผู้ให้ และสมเกียรติของผู้ได้รับ. บุญมา จะทำให้การมอบพวงหรีด ไม่เป็นเพียงการมอบความอาลัย แต่เป็นการมอบโอกาสและช่วยเหลือสังคม. จัดส่งทั่วกรุงเทพฯ. จัดส่งนครปฐม. จัดส่งสมุทรปราการ. จัดส่งนนทบุรี. จัดส่งสมุทรสาคร. ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี สําหรับใช้เคารพศพ หรีด ก็เรียก. ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน.

พวงหรีดคือพวงหรีดคือพวงหรีดคือ

@Aorest