พวงหรีดกระดาษ

พวงหรีดกระดาษพวงหรีดกระดาษ

บริจาคผ่านการซื้อสินค้าพวงหรีดกระดาษข้างในเว็บ

ที่ได้รับความร่วมแรงร่วมมือจากตัวเเทน ร้านค้าพวงหรีดที่ให้ความสนใจต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับการช่วยเหลือสังคมกับพวกเราซึ่งผู้บริโภคจะได้รับบิลข้างหลังการให้ทานเพื่อนำไปผ่อนปรนภาษีได้

อุทิศแก่ผู้จากไป ให้สู่สังคม” มากยิ่งกว่าการแสดงความระลึกถึงที่มอบให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและก็มูลนิธิที่อยากได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆรวมถึงการให้ความใส่ใจกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้โลกของพวกเราน่าอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พวงหรีดกระดาษพวงหรีดกระดาษพวงหรีดกระดาษ

@Aorest